Condicions generals

Condicions generals

CONDICIONS CONTRACTE ALLOTJAMENTS I PARCEL·LES 2020

Contracte:

En el moment d’efectuar la reserva de l’allotjament o de la parcel·la se li carregarà automàticament el 50% del total de l’estada. La resta de l’import pendent s’abonarà en el moment de l’entrada. Cadí Vacances es reserva el dret de carregar el 100% del total de l’estada en determinades dates o en reserves amb condicions especials.

Cancel·lacions sense haver contractat l’assegurança de cancel·lació 2020:

Si la cancel·lació es produeix abans de 30 dies de la seva arribada, el 90% de l’import del seu dipòsit li serà retornat.
Si la cancel·lació es produeix entre 30 i 15 dies abans de la seva arribada, el 50% de l’import del seu dipòsit li serà retornat.
Si la cancel·lació es produeix amb 15 o menys dies abans de la seva arribada, no hi haurà devolució.
En el cas que el client canviï les dates d’una reserva ja efectiva, serà entès com una nova reserva i estarà també subjecta a les condicions de cancel·lació.
En reserves de cap d’any que  incloguin el sopar, en cas de cancel·lació, no es retornarà l’import del sopar.

Cancel·lacions d’estades en juliol i agost sense assegurança de cancel·lació 2020:

Si la cancel·lació es produeix amb més de 60 dies de la seva arribada, el 90% del seu dipòsit li serà retornat.
Si la cancel·lació es produeix entre 60 i 30 dies abans de la seva arribada, el 50% del seu dipòsit li serà retornat.
Si la cancel·lació es produeix amb 30 dies o menys abans de la seva arribada, no hi haurà devolució.
En el cas que el client canviï les dates, serà entès com una nova reserva i estarà també subjecta a les condicions de cancel·lació.

En qualsevol cas, totes les cancel·lacions s’han de fer per escrit a: info@cadivacances.com. No seran vàlides anul·lacions per telèfon. En cas de NO PRESENTAT / NO SHOW després de les 21 h, la reserva serà cancel·lada si no hi ha avís previ i per escrit a el mateix mail per part del client. En aquest cas, el Càmping es reserva el dret de revendre l’allotjament / parcel·la en qüestió. En cas de deixar l’allotjament / parcel·la abans de la data prevista, no hi haurà devolució.

Obertura i tancament de serveis i instal·lacions 2020:

Dies no lectius *: L’edifici de serveis (dutxes, etc.) i l’edifici principal amb la recepció, el bar, restaurant, SPA, botiga i sala de jocs romandran oberts segons el seu horari corresponent, excepte el calendari de Nadal i festius locals. Cadí Vacances es reserva el dret de tancament de les seves instal·lacions i serveis per força major justificada.

Calendari de Nadal:
Del 18 al 23 de desembre: Edifici de serveis obert i edifici principal tancat.
Del 24 al 26 de desembre: TOT tancat.
Del 27 de desembre al 5 de gener: TOT obert.
El dia de Reis, 6 de gener: Edifici de serveis obert i edifici principal tancat. El càmping tancarà les portes a les 21h.
El dia 7 de gener: TOT tancat.

* Es consideren dies no lectius els dies sense escola. O sigui, els caps de setmana (de divendres tarda a diumenge tarda) i tots aquells dies que els nens no tenen escola durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, vacances d’estiu, ponts i festius.

La piscina és oberta de Sant Joan a l’11 de setembre. Cadí Vacances es reserva el dret de tancament de la piscina per risc de tempesta elèctrica o per força major justificada.

Els preus mostrats estan subjectes a modificació segons disponibilitat i poden pujar. Els nostres preus inclouen IVA.

Reserves Parcel·la Caravana i Parcel·la Mòdul 2020:

El càmping es reserva el dret de canviar la parcel·la assignada. Serà obligatori tenir una assegurança com a mínim de responsabilitat civil. Si es disposa de gas, cal presentar a recepció una còpia del Certificat de Revisió Periòdica i de la pòlissa.

Animals de companyia:

S’admeten animals de companyia en la majoria dels bungalous però NO en tots. Cal avisar en el moment de fer la reserva. Comporta suplement. Màxim 2 animals per allotjament. Presentar-se amb un o dos gossos sense haver reservat prèviament pot implicar la cancel·lació de la reserva sense dret a devolució.

No acceptem gossos considerats PP (potencialment perillosos) segons la legislació vigent.
El client amb gos es compromet a prendre les següents mesures de seguretat i higiene:
1. Dins de tot el recinte del càmping i en els espais comuns portaré el meu gos sempre lligat.
2. Tinc el carnet sanitari actualitzat i una assegurança de responsabilitat civil contractada que cobreix la indemnització dels danys que el meu gos pugui provocar a persones, coses o altres animals.
3. No deixaré el meu gos sol a l’interior d’un bungalow, caravana o tenda.
4. No permetré que el meu gos molesti a altres campistes amb lladrucs o altres accions.
5. Si el meu gos fes les seves necessitats dins de recinte de càmping les recolliré i les trobaré al contenidor vermell situat a l’entrada.
6. En cas de no complir alguna d’aquestes normes em comprometo a abandonar amb el meu gos el càmping immediatament i a no reclamar l’import de l’estada no acabada.

Resum de les cobertures de l’assegurança de cancel·lació:

Els successos que donen lloc a el reemborsament de despeses són els que s’indiquen a continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la realització de la reserva i que afectin directament l’assegurat:

Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit a la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat. L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau, pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores, sogres o parelles de fet. L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva. A l’efecte de la cobertura d’l’assegurança, s’entén per malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui el malalt a fer llit i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada. Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències de el qual li impedeixin el desplaçament normal del seu domicili habitual. Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones esmentades, diferents de l’assegurat, s’entén com greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort imminent. Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.
La mort assegurada que dóna dret a indemnització, d’acord amb els termes i condicions d’aquesta assegurança, ha d’haver passat amb una antelació màxima a la data d’inici de el viatge de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d’efecte de l’assegurança.
Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat. La residència habitual i / o secundària de l’assegurat. El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o sigui l’explotador directe (gerent). I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.
Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no existeixi comunicació verbal o escrita.
Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral.
Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes.
Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l’assegurat a iniciar o prosseguir el viatge.
Garantia 7: Per avaria o accident de el vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge. Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació de vehicle superior a 600 * eur i / o un període de reparació acreditat parcialment superior a 8 hores.
Garantia 9: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva de el viatge.
Aquesta pòlissa té una manca de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones majors de 70 anys.
En cap cas, la quota pagada per a la contractació de l’assegurança, serà retornada.
La garantia d’anul·lació únicament tindrà validesa si es contracta en el mateix moment de la reserva objecte de l’assegurança o com a màxim en les 72 hores següents.
No es pot contractar l’assegurança de cancel·lació a menys de 30 dies de l’inici de l’estada.
Aquest punt  “Resum de les cobertures de l’assegurança de cancel·lació” compleix una funció totalment orientativa i en cap cas es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits.

PROTECCIÓ DE DADES:

Mitjançant aquest avís, Càmping de Gósol, SA, d’ara endavant, “Càmping CV”, informa als usuaris a la seva pàgina web: www.cadivacances.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals “) per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Càmping CV les Dades Personals requerides en el formulari de reserva i / o de sol·licitud d’informació.

El Càmping CV es reserva el dret de modificar la present política de protecció de dades per adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels quals el Càmping CV serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme pel Càmping CV o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el Càmping CV, la gestió, l’administració , la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis del Càmping CV i la seva adequació a les preferències i gustos del client, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que el Càmping CV ofereix actualment i en el futur.
El Càmping CV no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El Càmping CV o, en el cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom del Càmping CV, han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb el Càmping CV a través de l’correu electrònic: info@cadivacances.com o a l’adreça: Carrer Peu de la Costa, s / n 25716 Gósol ( Lleida).