Festa del Segar i el Batre

L’acte principal es basa en anar a segar el blat  del camp. Tot seguit es fan les garbes i es porten a la Plaça Major on es bat el blat, es fa el paller tradicional i es mol. Segon diumenge d’agost.