Política de Privacitat

Informació sobre la Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Identitat: Càmping de Gósol, S.A.
Direcció postal: Camí del Molí, s/n – 25716 Gósol (Lleida)
Telèfon: 636 066 465
Email: info@cadivacances.com
2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Càmping de Gósol, S.A. utilitza les teves dades amb la finalitat de fer-te arribar informació
sobre nous productes, promocions, noves distribucions, nous serveis que li podem donar, per comunicar-nos amb tu per dubtes, informacions, per resoldre problemes i també per
donar-te d’alta al nostre newsletter.
3. Durant quant de temps conservarem les teves dades?
Conservarem les teves dades per sempre, o això és el què ens agradaria. Les conservarem
sempre que mantinguem la nostra relació comercial o que, una vegada aquesta no continuï, ens comuniquis que no vols continuar rebent informació per part de la nostra empresa.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment de l’usuari, ja sigui a
l’hora de donar-nos les dades per començar una relació comercial o la gestió d’un contracte.
Càmping de Gósol SA està legitimada per a l’ús de les dades personals per la finalitat per la que s’han proporcionat com la prestació dels nostres serveis.
L’usuari que accepta la present política manifesta ser major d’edat i té plena capacitat per
acceptar-la quedant Càmping de Gósol SA exempt de responsabilitat per la falta de capacitat de l’acceptant.
5. Cessions a tercers
Càmping de Gósol SA no cedirà les teves dades a tercers per finalitat publicitaria. Només ho farà en a efectes de garantizar la correcta gestió dels contractes de subministrament.
A mode d’exemple podria ser que a l’hora de realitzar descomptes comercials en el cas
d’alguns productes ens veiem obligats a cedir les dades als fabricants per a la posterior gestió d’aquest descompte o bé enviar les dades a una empresa de recobraments en cas
d’impagament o a fitxers de morositat. Tots els tercers cessionaris de dades es troben situats als estats Membres de la Unió Europea.També s’informa que les dades podran ser cedides a Administracions o organismes judicials sempre que existeixi una obligació legal d’enviar-los.
6. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Tens dret a obtenir qualsevol informació al respecte de cóm tractem les teves dades personals, pots accedir-hi, modificar-les i  inclús eliminar-les en el cas que s’hagi acabat la
finalitat en la que s’havien recollit.
Per qualsevol qüestió relacionada amb les funcions del Delegat de Protecció de dades ens pots escriure a info@cadivacances.com
L’usuari garanteix que les dades facilitades a Càmping de Gósol SA són veraces i que
comunicarà qualsevol modificació perquè representin la seva situació actual.