Anti-COVID

Les vacances més segures

Mesures adoptades al càmping Cadí Vacances contra el COVID-19

Informació general

Què és el nou coronavirus? El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus zoonòtic que afecta els humans i produeix la COVID-19, una patologia respiratòria.
¿Com es transmet? Es transmet a través del contacte directe amb les gotes expulsades al tossir o esternudar per una persona afectada. La transmissió per l’aire a distàncies superiors a 2 metres és poc probable.
Es pot transmetre el COVID-19 a través dels aliments? Segons l’OMS, és molt poc probable que el COVID-19 és transmeti a través dels aliments o dels envasos dels productes alimentaris, ja que els
coronavirus no poden replicar-se en aquests productes, precisin d’un individu animal o humà per fer-ho.
Quins són els símptomes més comuns? FEBRE -TOS – SENSACIÓ DE FALTA D’AIRE
En alguns casos també es pot reduir el sentit de l’olfacte i el gust, mal de coll, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits.

Què puc fer per protegir-me de nou coronavirus?
Renta’t les mans freqüentment i meticulosament, al tossir o esternudar, tapa’t la boca i el nas amb el colze flexionat, neteja amb regularitat les superfícies que més tocs, mantingues la distància de seguretat de 2 metres,
utilitza una màscara higiènica, utilitza mocadors d’un sol ús.
Què he de fer si presento símptomes? si presentes símptomes queda’t a casa teva per prevenir el contagi de treballadors i altres clients de càmping. Comunica-ho al teu personal sanitari de referència.

Mesures adoptades a la Recepció

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es limitarà l’entrada a recepció i es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. És obligatori l’ús de mascareta.
 • Es limitarà el contacte directe mitjançant mampares protectores i l’equip l’atendrà sempre amb mascareta.
 • Es netejaran i es desinfectaran les superfícies externes després de l’atenció de cada client.
 • Es facilitarà gel desinfectant a les zones comunes de càmping i de restaurant.
 • Es facilitarà al check-in online perquè la seva estada a Recepció sigui la mínima.
 • Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans de lliurar-les i la seva recollida a Recepció la farà una sola persona.
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. el datàfon estarà protegit i serà desinfectat en cada ús.

Mesures adoptades al Bloc de serveis

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 •  Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • Es facilitarà gel desinfectant en l’accés.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats per el Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

Mesures adoptades als Allotjaments

 • Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després de cada estada amb viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, mobles, electrodomèstics, portes i manetes, etc.
 • Els comandaments a distància estaran protegits amb una borsa.
 • Quan hi hagi la possibilitat o disponibilitat, s’assignaran els allotjaments prioritzant aquells en els
  quals no s’hagin allotjat clients durant les 48 hores anteriors a l’arribada de el nou client.

Mesures adoptades a les Zones comunes

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.
 • Durant la Fase 1 queda prohibida la utilització de les fonts. Durant la resta de Fases, queda prohibida seva utilització per beure directament. Serà necessitaria la desinfecció de mans abans i després de cada ús.
 • Alguns serveis poden romandre tancats temporalment en funció de la legislació vigent.

Mesures adoptades  a la Botiga

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • Es facilitarà gel desinfectant.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats per el Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com portes i manetes, prestatgeries, etc.
 • Es vendran productes alimentaris i productes de neteja.
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat en cada ús.

Mesures adoptades al Bar-Restaurant

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • L’ús de la barra de bar queda restringit segons les exigències de govern en cada fase.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres.
 • El client disposarà d’gel desinfectant.
 • Els cambrers els atendran sempre amb mascareta.
 • Després de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar les superfícies utilitzades (taules, cadires, barra, etc.)
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com portes i manetes, piques, aixetes, etc.
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat en cada ús.

Telèfons de Contacte

 • Telèfon d’atenció ciutadana per al coronavirus a Catalunya: 061/112
 • Telèfon d’assistència psicològica per a la població general amb dificultats derivades de l’estat d’alarma pel COVID-19 del Ministeri de Sanitat: 91 700 79 88
 • Telèfon Hospital de Berga: 938 24 34 00