Condicions de contracte de reserva. Reglament de Règim Interior.

CONDICIONS DE CONTRACTE DE RESERVA 

La reserva d’un allotjament o una parcel.la implica l’acceptació  les següents condicions del contracte.

La reserva es personal i intransferible i es considera vigent una vegada rebuda la seva paga i senyal.
El període contractat no podrá ser modificat, (ni escurçar ni allargar) i haurà d’abonar-se íntegrament.
En tot moment el càmping es reserva el dret de canviar l’allotjament i oferir -ne un altre d’equivalent.

La reserva no es considera ferma fins haver abonat l’import total de la paga i senyal.

Política de Cancel.lació d’una reserva:

La cancel.lació de la reserva 30 dies abans de la data d’arribada dóna lloc a la pèrdua del 10% de la paga i senyal.
Pèrdua del 50% de la paga i senyal si es realitza l’anul·lació en un termini entre 15 i 30 dies abans de la data d’arribada.
Pèrdua del 100% de la paga i senyal si l’anul·lació es realitza en un termini inferior a 15 dies de la data d’arribada.

Pèrdua del 100% de l’import total de la reserva si l’anul·lació se realitza en un termini inferior a 3 dies de la data d’arribada.
Les anul·lacions han de sol.licitar-se per escrit al mail: info@cadivacances.com

En el cas que el client canviï les dates d’una reserva ja efectiva, serà entès com una nova reserva i estarà també subjecta a les condicions de cancel.lació.

Cancel.lació del contracte.
Si el bungalou o parcel·la  no és ocupat pel titular abans de les 20h de la data de contractació sense avís previ  al mail:info@cadivacances.com, el contracte quedarà anul.lat automàticament,  el que comportarà la pèrdua de l’import lliurat. En cas de deixar l’allotjament o parcel·la abans de la data prevista, no hi haurà devolució. Cadí Vacances es reserva el dret de tornar a contractar el bungalou o parcel·la.

Equipament dels bungalous:
Equipats amb coberteria i estris de cuina pel nombre de places segons el model contractat. Estris de neteja i pack de cortesia.
Roba de llit, tovalloles, cadira de nen i bressol son opcionals  i hauran de sol.licitar-se quan es realitza la reserva. Alguns models inclouen roba de llit i tovalloles.

Fiança: el client autoritza Cadí Vacances a carregar a la mateixa targeta de la reserva l’import de qualsevol desperfecte causat per l’ús indegut o desaparició en l’equipament, mobiliari i instal·lacions del càmping per part del client, així com el servei de neteja extra i tota despesa no abonada efectuada durant la seva estada.

Admissió dels bungalous:
El bungalou estará a disposició del client  de les 16:00h a les 20:00h del dia d’entrada contractat. En cas d’arribar més tard cal  notificar-ho abans  al mail info@cadivacances.com. Sense aquesta notificació, el bungalou quedarà lliure i apte per ser ocupat per altres clients.
La sortida serà abans de les 11:00h del día de sortida contractat.  La opcio “Sortida a les 16h” no està garantida i es confirmarà en el moment del check in.

Solament s’admetrà un vehicle per bungalou dins del càmping.

Ocupació:
La ocupació no podrà excedir en cap cas del nombre de places admeses segons el model.
No s’admeten tendes complementàries al costat del bungalou.

Admissió de les parcel·les:
La parcel.la estarà a disposició del client de  12.00h a 13:30h i de 16:00h a  20:00h del dia d’arribada contractat. En cas d’arribar més tard cal  notificar-ho abans  al mail info@cadivacances.com. Sense aquesta notificació, la parcel·la quedarà lliure i apte per ser ocupada per altres clients.
La sortida haurà d’efectuar-se abans de les 12.00h del dia de sortida contractat.

El càmping es reserva el dret de canviar la parcel·la assignada. Serà obligatori tenir una assegurança com a mínim de responsabilitat civil. Si es disposa de gas, cal presentar a recepció una còpia del Certificat de Revisió Periòdica i de la pòlissa.

Animals de companyia:
S’admeten animals de companyia en la majoria dels bungalous però NO en tots. Cal avisar en el moment de fer la reserva. Comporta suplement. Màxim 2 animals per allotjament. Presentar-se amb un o dos gossos sense haver reservat prèviament pot implicar la cancel·lació de la reserva sense dret a devolució.

No acceptem gossos considerats potencialment perillosos segons la legislació vigent.
El client amb gos es compromet a prendre les següents mesures de seguretat i higiene:
1. Dins de tot el recinte del càmping i en els espais comuns  ha de dur el gos sempre lligat.
2. Tenir el carnet sanitari actualitzat i una assegurança de responsabilitat civil contractada que cobreix la indemnització dels danys que el gos pugui provocar a persones, coses o altres animals.
3. No deixar el gos sol a l’interior d’un bungalow, caravana o tenda.
4. No permetre que el  gos molesti a altres campistes amb lladrucs o altres accions.
5. Recollir les seves necessitats i llençar-les al contenidor vermell situat a l’entrada.
6. En cas de no complir alguna d’aquestes normes el client es  compromet a abandonar el càmping immediatament i a no reclamar l’import de l’estada no acabada.

Pagaments:

La paga i senyal serà del 50% de l’import de la reserva i pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit en el mateix moment de la reserva online.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per mail. La resta de l’import pendent es cobrarà uns dies abans de l’arribada.

En cas de desperfectes o falta de neteja, el client accepta que es facturi la despesa corresponent a la targeta de crèdit donada.

REGLAMENT D’ÚS I REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

El client amb contracte de temporada té dret al servei d’allotjament temporal per part del càmping mitjançant la concessió del dret d’accés i permanència en una parcel·la amb una caravana o mòdul.

MESURES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES

El client és responsable de totes les seves instal·lacions i béns pel que fa al compliment de les normatives aplicables en cada cas i ha de disposar d’assegurança suficient de robatori, incendi i responsabilitat civil, còpia de la qual cal presentar a recepció en el moment d’inici de l’estada. La no entrega d’aquesta pòlissa  implica la rescissió immediata del contracte per part del càmping.
Si el client té bombones de butà o propà a la parcel·la, en faci o no ús, ha de disposar del certificat de revisió corresponent. Una còpia d’aquest certificat ha der ser entregada a recepció. La no entrega d’aquest certificat vigent implica la rescissió immediata del contracte per part del càmping.
La signatura del contracte implica l’acceptació d’aquestes mesures de seguretat.

CONDICIONS PER A L’ADMISSIÓ DE GOSSOS DE RAÇA NO PERILLORA

 1. Dins de tot el recinte del càmping el gos del client HA D’ANAR SEMPRE LLIGAT i no pot ser conduit per menors de 16 anys.
 2. Ha de tenir actualitzat el carnet sanitari i contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la imdemnització dels danys que el gos pugui ocasionar a coses, persones i altres animals. En cas contrari el client es farà càrrec de totes les despeses ocasionades.
 3. El gos no es pot deixar tot sol a l’interior d’un bungalow, caravana o mòdul.
 4. El gos no pot molestar amb lladrucs o altres fets  a altres campistes.
 5. Si el gos fa les necessitats dins del recinte del càmping, el client ha de recollir les deposicions i llençar-les als contenidors verds de l’entrada.
 6. En cas de no complir algunes d’aquestes normes, el client es compromet a abandonar amb el gos el càmping immediatament i a no reclamar l’import de l’estada no acabada.


Les vacances més segures

Mesures adoptades al càmping Cadí Vacances contra el COVID-19

Informació general

Què és el nou coronavirus? El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus zoonòtic que afecta els humans i produeix la COVID-19, una patologia respiratòria.
¿Com es transmet? Es transmet a través del contacte directe amb les gotes expulsades al tossir o esternudar per una persona afectada. La transmissió per l’aire a distàncies superiors a 2 metres és poc probable.
Es pot transmetre el COVID-19 a través dels aliments? Segons l’OMS, és molt poc probable que el COVID-19 és transmeti a través dels aliments o dels envasos dels productes alimentaris, ja que els
coronavirus no poden replicar-se en aquests productes, precisin d’un individu animal o humà per fer-ho.
Quins són els símptomes més comuns? FEBRE -TOS – SENSACIÓ DE FALTA D’AIRE
En alguns casos també es pot reduir el sentit de l’olfacte i el gust, mal de coll, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits.

Què puc fer per protegir-me de nou coronavirus?
Renta’t les mans freqüentment i meticulosament, al tossir o esternudar, tapa’t la boca i el nas amb el colze flexionat, neteja amb regularitat les superfícies que més tocs, mantingues la distància de seguretat de 2 metres,
utilitza una màscara higiènica, utilitza mocadors d’un sol ús.
Què he de fer si presento símptomes? si presentes símptomes queda’t a casa teva per prevenir el contagi de treballadors i altres clients de càmping. Comunica-ho al teu personal sanitari de referència.

Mesures adoptades a la Recepció

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es limitarà l’entrada a recepció i es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. És obligatori l’ús de mascareta.
 • Es limitarà el contacte directe mitjançant mampares protectores i l’equip l’atendrà sempre amb mascareta.
 • Es netejaran i es desinfectaran les superfícies externes després de l’atenció de cada client.
 • Es facilitarà gel desinfectant a les zones comunes de càmping i de restaurant.
 • Es facilitarà al check-in online perquè la seva estada a Recepció sigui la mínima.
 • Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans de lliurar-les i la seva recollida a Recepció la farà una sola persona.
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. el datàfon estarà protegit i serà desinfectat en cada ús.

Mesures adoptades al Bloc de serveis

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 •  Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • Es facilitarà gel desinfectant en l’accés.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats per el Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

Mesures adoptades als Allotjaments

 • Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després de cada estada amb viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, mobles, electrodomèstics, portes i manetes, etc.
 • Els comandaments a distància estaran protegits amb una borsa.
 • Quan hi hagi la possibilitat o disponibilitat, s’assignaran els allotjaments prioritzant aquells en els
  quals no s’hagin allotjat clients durant les 48 hores anteriors a l’arribada de el nou client.

Mesures adoptades a les Zones comunes

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.
 • Durant la Fase 1 queda prohibida la utilització de les fonts. Durant la resta de Fases, queda prohibida seva utilització per beure directament. Serà necessitaria la desinfecció de mans abans i després de cada ús.
 • Alguns serveis poden romandre tancats temporalment en funció de la legislació vigent.

Mesures adoptades  a la Botiga

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • Es facilitarà gel desinfectant.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats per el Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com portes i manetes, prestatgeries, etc.
 • Es vendran productes alimentaris i productes de neteja.
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat en cada ús.

Mesures adoptades al Bar-Restaurant

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • L’ús de la barra de bar queda restringit segons les exigències de govern en cada fase.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres.
 • El client disposarà d’gel desinfectant.
 • Els cambrers els atendran sempre amb mascareta.
 • Després de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar les superfícies utilitzades (taules, cadires, barra, etc.)
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com portes i manetes, piques, aixetes, etc.
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat en cada ús.

Telèfons de Contacte

 • Telèfon d’atenció ciutadana per al coronavirus a Catalunya: 061/112
 • Telèfon d’assistència psicològica per a la població general amb dificultats derivades de l’estat d’alarma pel COVID-19 del Ministeri de Sanitat: 91 700 79 88
 • Telèfon Hospital de Berga: 938 24 34 00